Att gå utan att tänka

När jag går i Härnösand tänker jag inte på vilka vägar jag tar för att komma till slutdestinationen. Det går per automatik. Ska jag mot stan går jag alltid Torngatan för att sedan svänga vänster och gå nerför Villavägen. Alltid alltid.
 
För några dagar sedan stannade jag just på Villavägen och reflekterade över hur många gånger jag gått den vägen. Hela högstadiet och gymnasiet gick jag den vägen till och från skolan. Alla turer ner till stan eller hem från krogen blir det de gatorna. Det har blivit många turer. Man är helt enkelt en vanemänniska.
 
Villavägen kl 19.36
 
 

Leave a Reply