Word of the week

Denna vecka har jag valt ordet…

UTOPI

“Bildning av grekiskans ou ‘icke’ och to’pos ‘plats’. Ideal som inte går att förverkliga, ofta ett samhällsideal.”

Källa NE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *