Veckans ord

Nu i och med att jag läser statsvetenskap så kommer det upp en del ord som man kanske känner igen men inte riktigt vet vad det betyder. Ett ord som förekommit ganska mycket kursboken som jag läst förra veckan och denna vecka är:

Oligark

Oligark är ett politiskt begrepps som syftar på fåmannavälde, alltså få personer som genom arv eller kontakter kommit att dominera en organisation, ett företag eller ett land. Ordet kommer ifrån de grekiska orden oligo “få” och archo som betyder “härska”.

NE


Så nu vet ni det:)

Leave a Reply