Veckans ord

Veckans ord för denna vecka är…

Intertextualitet

“Litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. Det enskilda diktverket omskapas och omtolkas i en medveten eller omedveten dialog med andra texter.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *