Dramatik

Glömde berätta att jag fick tillbaka min Dramatiktenta för några dagar sedan och jag fick ett C på tentan. Yey… trodde verkligen inte att det skulle gå så bra eftersom att jag kände att tentan var svår då den skulle spänna över en lång tidrymd och det stämmer ju. Det vi tentade på sträckte sig från ca 500 f.Kr. till  ca 1980, nästan 2500 år.

Lyriken som jag läste tidigare var också svår då den hade lika lång tidsrymd men detta var svårare då man förutom att veta fakta om upphovsmannen, vilken tidsperiod, vilken stilepok, när verket gjordes, tankar bakom och kunna dra dessa till hur samhället såg ut på denna tiden så skull man även kunna personer som fanns med och även dramats handling.

Men jag klarade det med råge:) Fick även hem svar på dramatikanalysen som jag gjorde och på den fick jag också ett C, känns jätte skönt. Det skulle inte vara trevligt att måsta göra om en tenta nu när man har börjat på något nytt ämne.

Kursen var riktigt kul och man upptäckte oerhört många bra dramor. Som denna nedan, I väntan på Godot, skriven av Beckett och kan bara beskrivas som genial. Här kommer några rader.

ESTRAGON: Wait! (He moves away from Vladimir.) I sometimes wonder if we wouldn’t have been better off alone, each one for himself. (He crosses the stage and sits down on the mound.) We weren’t made for the same road.
VLADIMIR: (without anger). It’s not certain.
ESTRAGON: No, nothing is certain. (Vladimir slowly crosses the stage and sits down beside Estragon.)
VLADIMIR: We can still part, if you think it would be better.
ESTRAGON: It’s not worthwhile now. (Silence.)
VLADIMIR: No, it’s not worthwhile now. (Silence.)
ESTRAGON: Well, shall we go?
VLADIMIR: Yes, let’s go. (They do not move.)

Leave a Reply