Visste ni…

att rotationsenergin inte går att ändra när man har lämnat trampetten… kan vara bra att veta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *